fbpx

Zábavné letní téma, které my až tak neřešíme, ale v Británii byste mohli být překvapeni. Tam rozlišují mnohem více druhů zavařenin než my a mají na to i speciální pravidla.

Já vám je tady napíšu pod sebou od nejčastějšího k nejméně častému:

JAM = je prostě džem. Všude tomu rozumí. 

Usually it is preserved pureed fruit and in the end it is a little runny – it is less firm than jelly.

Obvykle je to zavařené rozmixované ovoce a trochu to ve výsledku teče – je to méně tuhé/pevné než želé.


JELLY = želé. Nejčastěji uslyšíte v USA.

It is preserved juice of fruit which has been gelled by cooking (and some pectin). It is quite firm but spreadable.

Je to zavařená šťáva z ovoce, která byla želírována vařením (a nějakým pektinem). Je dost pevné, ale roztíratelné.


PRESERVE = zavařenina. Tohle jsem zase slyšela jen v UK.

Whole pieces of fruit are cooked in (their) juice and gelled.

Celé kusy ovoce se vaří ve (vlastní) šťávě a zželírují (to je krásný slovo!).


MARMALADE = marmeláda (překvapivě 😁). No a s tímhle bacha!

In Britain, marmalade contains only citruses. In the EU, marmalades must contain at least one fifth of citruses. Otherwise they are jams.

V Británii marmelády obsahují pouze citrusy. V EU marmelády musí obsahovat alespoň jednu pětinu citrusů. Jinak jsou to džemy.


Interesting, right?

Já jsem třeba netušila, že i v ČR musí výrobci dávat pozor, co napíšou na etiketu – marmeláda prostě musí obsahovat nějaké citrusy.

Ale my si tomu můžeme říkat, jak chceme.

Já si jdu teď dát chleba s marmeládou. Z třešní! 😆🍒

You can read more and look at pictures of jam, jelly, preserve, and marmalade here.