fbpx

#BitsofEnglish

Speaking about time with SINCE and FROM

These two words are very similar – they both speak about the moment when something starts.

But we cannot switch them. They have their specific use.

This is usually in the books for pre-intermediate and intermediate students but I think it is useful for everybody, including beginners.

SINCE

Something started and it continues or it happened at a time period which is not finished (so called unfinished past):

I have lived here since 1999.

We have been studying this since the morning.

I have been there twice since then.

So basically, it is used only in (some) perfect tenses (which we use for speaking about unfinished past period of time).

FROM

Something started or will start or starts and that’s all. Or something starts and finishes – this is more typical.

The teacher was there from 10 o’clock.

She will be here from to 10 am.

The gallery opens from Monday to Friday.

From 1469 till the last day of his life, he wrote one letter every day.

You can see that we can use it in many tenses but not the perfect tenses – because from indicates either some future start or some finished period of time.


How about you?

Have you been using them correctly?

And if not, does it make sense to you now?

A je tomu rozumět i bez češtiny? 😁


A česká verze:

Rozdíl mezi SINCE a FROM, když mluvíme o čase

Ta slova jsou si velmi podobná, ale nemůžeme je přehodit.

Mají svůj specifický význam a použití.

Většinou se toto učí v knihách pro mírně až středně pokročilé, ale myslím, že to je užitečné pro všechny, včetně začátečníků.

SINCE

Použijeme ho, když něco začala a stále to trvá nebo se to stalo v době, která ještě neskončila (tzv. neukončená minulost – tu my v češtině nemáme a je to pro nás tudíž náročnější si představit, že v angličtině na toto mají speciální časy).

Žiju tam od roku 1999.

Studujeme to od rána.

Byla jsem tam dvakrát od té doby.

Prostě SINCE využijeme pouze u (některých) před+něco časů (např. čas předpřítomný prostý, průběhový, jde to i v předminulém a to je prakticky vše)

FROM

Něco začala, začíná, nebo začne v budoucnu a tím to končí. Nebo něco začne a skončí, to je nejtypičtější použití.

Učitelka tam byla od 10 hodin. (už není a už není a i to období, o kterém mluvím, zjevně skončilo – podle minulého času)

Ona tu bude od do 10 hod.

Galerie má otevřeno od pondělí do pátku.

Od roku 1469 do posledního dne jeho života psal každý den jeden dopis.

Jak vidíte, můžeme ho použít v mnoha časech, ale ne těch před+něco časech. FROM totiž naznačuje nějaký začátek v budoucnu nebo v čase, který je ukončený.


A co vy?

Používáte je správně?

A jestli ne, dává to teď větší smysl?

A pokud moc ne, dává vám to teď větší smysl (zvlášť, když je to česky 😁)?